Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Henrik Dahl efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 145 2013

Henrik Dahl

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Sala

Certifierad sedan 2013-04-17

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare