Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johan Bergman efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 165 2013

Johan Bergman

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Ludvika

Certifierad sedan 2013-05-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare