Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Anette Golve efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 215 2014

Anette Golve

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Autobaby / Arningebolaget 2005 AB
  • Kommun: Rosersberg

Certifierad sedan 2014-01-01

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare