Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Nathalie Fredriksson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 167 2013

Nathalie Fredriksson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Ullstämma

Certifierad sedan 2013-06-16

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare