Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Annika Hålldin efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 190 2014

Annika Hålldin

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Sollentuna

Certifierad sedan 2014-03-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare