Utbildningscertifikat

Härmed intygas att KENT-ÅKE JOHANSSON efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 151 2013

KENT-ÅKE JOHANSSON

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Sollefteå

Certifierad sedan 2013-04-23

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare