Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Eva Lindgren efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 194 2014

Eva Lindgren

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Huddinge

Certifierad sedan 2014-04-13

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare