Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Linda Altun efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 204 2014

Linda Altun

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun:

Certifierad sedan 2014-04-26

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare