Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mariano Laguna efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 164 2013

Mariano Laguna

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Malmö

Certifierad sedan 2013-05-07

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare