Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Emma Sjöström efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 207 2014

Emma Sjöström

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Sollentuna

Certifierad sedan 2014-05-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare