Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Erik Bylund efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 226 2016

Erik Bylund

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Volvia försäkring
  • Kommun: Stockholm

Certifierad sedan 2016-01-29

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare