Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Joakim Löfstrand efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 97 2013

Joakim Löfstrand

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Enköping

Certifierad sedan 2013-03-20

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare