Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Mikael Axelsson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 178 2013

Mikael Axelsson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Kristinehamn

Certifierad sedan 2013-10-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare