Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Thomas Sellstedt efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 104 2013

Thomas Sellstedt

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Örnsköldsvik

Certifierad sedan 2013-04-09

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare