Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Maria Solberg efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 225 2015

Maria Solberg

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Babyhus Veddesta AB
  • Kommun: Järfälla

Certifierad sedan 2015-11-08

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare