Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Jessica Breidemar efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 163 2013

Jessica Breidemar

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Karlskrona

Certifierad sedan 2013-05-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare