Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Ann D’Adda Neuendorff efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 134 2013

Ann D’Adda Neuendorff

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Västerås

Certifierad sedan 2013-04-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare