Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Frida Anderzon efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 175 2013

Frida Anderzon

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Liljeholmen

Certifierad sedan 2013-10-03

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare