Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Björn Enghoff efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 176 2013

Björn Enghoff

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Halmstad

Certifierad sedan 2013-10-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare