Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Tony Murray efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 180 2013

Tony Murray

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Kungälv

Certifierad sedan 2013-10-31

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare