Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Johanna Ekman efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 208 2014

Johanna Ekman

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Big Baby
  • Kommun: Sollentuna

Certifierad sedan 2014-05-12

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare