Utbildningscertifikat

Härmed intygas att Håkan Johansson efter uppvisat kunskapsprov besitter den kunskap som krävs för utfärdande av utbildningscertifikat "Barn i bil".

Utbildningscertifikat

001 146 2013

Håkan Johansson

Barn i bil

  • Status: Omcertifiering krävs
  • Giltighetstid: 2 år från utfärdande.
  • Företag: Mekonomen
  • Kommun: Västervik

Certifierad sedan 2013-04-15

Marie Nordén, NTF:s generalsekreterare