Anmälningsformulär

NTF Certifierad

Våra certifieringar medför en engångskostnad per certifierad person, därutöver tillkommer en administrativ kostnad per faktura och utskick av skyltar och certifikat. Certifieringen är giltig i 24 månader. Den som väljer att förnya sitt certifikat efter 2 år betalar då endast den administrativa avgiften. Anmälan är bindande. Efter mottagen anmälan skickar vi inom kort inloggningsuppgifter till kursen per e-post.

Barn i bil
Pris per person är 1 450 kr för certifieringen barn i bil och den administrativa avgiften är 500 kr.

Säker cykling
Under 2020 är vår certifiering säker cykling kraftigt subventionerad på grund av projektstöd. Vi tar enbart ut portokostnaden för utskick om 100 kr per certifieringsställe oavsett hur många ni är per företag som vill certifiera er.

Välj certifieringsutbildningOm du har en utbildningskod så anger du den här.


Fakturainformation
Företagsadress