Vår kompetens

Mätningar och observationer

För att kunna sätta in den mest effektiva åtgärden för ökad trafiksäkerhet behöver man först veta så mycket om platsen och problemet som möjligt. Oavsett om lösningen är en nationell långsiktig strategi där man premierar alternativa transportmedel, ser över stadsplaneringen kommunalt, separerar bilister och oskyddade trafikanter i en korsning, fysiskt förändra trafikmiljön för att få ner hastigheten vid ett övergångsställe eller jobbar preventivt med att påverka trafikanternas attityder och beteenden så måste man först identifiera trafiksäkerhetsproblemet.

NTF genomför både nationella och lokala mätningar inom en rad områden. Inom ramen för vår nationella projektverksamhet mäter vi varje år hastigheten på 69 platser fördelade mellan 23 tätorter, kontrollerar bältesanvändningen i samtliga kommuner och räknar cykelhjälmsanvändningen i hela landet. Det är uppdrag som kräver nationell samordning då det ofta rör sig om 100 000-tals observationer som ska göra så lika som möjligt oavsett län eller kommun.

Lokalt jobbar vi nära kommunerna med god lokalkännedom. Oavsett om det rör sig om en stor nationell mätning eller en lokal mätning på en plats under en dag så genomförs mätningar och observationer av utbildad personal med lång erfarenhet.

Lokala erbjudanden

Vi påverkar hastigheten och användningen av cykelhjälm och bälte...