Vår kompetens

Informationsinsatser

Attityder och beteende är i grunden en kunskaps- och insiktsfråga. Vilken kunskapsnivå man besitter beror oftast på ålder men kan även bero på att man saknar erfarenhet eftersom man helt plötsligt befinner sig i en ny situation i livet. Oavsett om man är nybliven förälder, börjar bli lite äldre eller är nytillkommen i Sverige så kan ökade kunskaper förbättra trafiksäkerheten både för den enskilde och samhället.

NTF genomför informationsinsatser inom mödravården, på barnavårdscentraler, i förskola och skola. När det är dags att börja köra moped och bil eller om du är ny i Sverige. Vi finns där genom hela livet för att du ska kunna ta rätt beslut när det kommer till trafiksäkerhet. När man blir äldre går man lättare sönder och det ställer helt nya krav på dig som trafikant.

Människor vill oftast göra rätt men omständigheter kan bidra till felbeslut. Genom en ökad insikt kan många felbeslut förhindras. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har fokuserat mycket på säkrare trafikmiljön och säkrare fordon under de senaste åren. Trots detta sjunker inte längre antalet dödade och skadade och vi kommer få svårt att nå de nationellt uppställda målen för ökad trafiksäkerhet. NTF tror att vi kan rädda fler människor från onödigt lidande genom informationsinsatser som ökar regelefterlevnaden så att vi får full effekt av de övriga trafiksäkerhetinsatserna. 

Lokala erbjudanden