Vår kompetens

Förarfortbildningar

Att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert och sparsamt sätt bidrar till att rädda liv och minska lidande, ge bättre hälsa, bättre ekonomi för dig, företaget och samhället samt bättre miljö lokalt och globalt. Trafiksäkerhet kan även vara en arbetsmiljöfråga. En arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverket se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om de risker som finns i arbetet. Detta gäller i första hand dig som kör mycket i tjänsten. Oavsett om det är ett företag som vill vidareutbilda sina anställda eller om du vill bli en säkrare förare som privatperson eller som yrkeschaufför så kan NTF erbjuda en rad olika förarutbildningar.

I de allra flest fall handlar trafiksäkerhet om kunskaper, attityder och beteende. Med hjälp av våra utbildningar får du de teoretiska och praktiska verktyg du behöver för att förändra ditt beteende och bli säkrare i trafiken.

 

 

Lokala erbjudanden