Vår kompetens

Barn och trafik

Att små barn behöver ständig tillsyn i trafiken är självklart, men det kan vara svårt att veta när barn börjar bli mogna att ta eget ansvar i trafiken. Till stor del handlar det om hur trafikmiljön ser ut runt bostaden, förskolan och lekparken. Barn ska helt enkelt kunna vistas tryggt och säkert i sin närmiljö, även när de är för små för att lämnas ensamma. När yngre barn rör sig i en trafikmiljö ska de alltid ha sällskap av en vuxen. Gradvis behöver barnen lära sig att ta eget ansvar och med vuxnas hjälp skaffa erfarenheter för att bli trafikmogna. Är närmiljön säker blir det enklare att successivt låta barnen ta eget ansvar när de blir äldre.

Barn i bil - Bilen och bilens skyddssystem - bälten, krockkuddar och säten - är anpassade och dimensionerade efter en vuxen kropp. Barn är både bräckligare och mindre till storleken. De har dessutom andra proportioner än vuxna. Barn är därför mer utsatta vid en krock och behöver ett särskilt skydd i form av babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde, beroende på ålder. Enligt svensk lag ska alla som åker bil använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn kortare än 135 cm ska dessutom använda en särskild skyddsanordning; babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/-kudde. Skyddet ska vara typgodkänt, lämpligt för barnet samt monterat och användas som det är avsett.

I Sverige finns dessutom rekommendationer om att barn ska sitta bakåtvända till cirka fyra års ålder eller så länge det är möjligt samt att barn därefter ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10–12 års ålder. Rekommendationerna är framtagna i samarbete mellan fordonstillverkare, bilbarnstolstillverkare, försäkringsbolag, Autoliv, Trafikverket, Bilprovningen, VTI och NTF.

Svensk bilbarnstolskultur skiljer sig från övriga Europa och har sparat många liv genom åren. Det är viktigt att vi fortsätter informera nyblivna föräldrar om fördelarna med att åka bakåtvänt så länge som möjligt samt ger dem verktygen och kunskapen att välja rätt bilbarnskydd baserat på deras individuella förutsättningar.

NTF har en bred kompetens inom området barn och trafik och erbjuder allt ifrån konsumentupplysning och uthyrning av bilbarnskydd till målgruppsanpassade informationsinsatser och certifieringsutbildningar för professionell rådgivning.

Lokala erbjudanden

Vi påverkar barns säkerhet...