Styrelse

Monica Green, ordförande
  • Monica Green, ordförande
Anders Karpesjö, ledamot 1:e vice ordförande
  • Anders Karpesjö, ledamot 1:e vice ordförande
Lotta Odeberg, ledamot 2:e vice ordförande
  • Lotta Odeberg, ledamot 2:e vice ordförande
Björn Brink, ledamot (NTF Gävleborg, ordförande)
  • Björn Brink, ledamot (NTF Gävleborg, ordförande)
Anna Grönlund, ledamot (Vice VD, Sveriges Bussföretag)
  • Anna Grönlund, ledamot (Vice VD, Sveriges Bussföretag)
Börje Svärdström, ledamot (Riksordf. Caravan Club)
  • Börje Svärdström, ledamot (Riksordf. Caravan Club)
Håkan Thomsson, ledamot (Förbunds ordf. Synskadades Riksförbund)
  • Håkan Thomsson, ledamot (Förbunds ordf. Synskadades Riksförbund)
Sven Olof Montelin, ledamot
  • Sven Olof Montelin, ledamot
Benny Örnerfors, ledamot (Verkställande direktör Bilprovningen)
  • Benny Örnerfors, ledamot (Verkställande direktör Bilprovningen)