Kongress 2019

Datum
9 april 2019

 

Plats
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm
Bankettsalen

 

Tider
09.00 Ankomstregistrering och fika
10.00 Kongressen öppnas
11.40 Lunch
13.00 Kongressen fortsätter
15.00 Fika (cirka)
17.00 Kongressen avslutas (cirka)
18.00 Återsamling inför middagen
18.30 Kongressmiddag

 

Anmälan
Anmälningsformulär

 

 

Kongresshandlingar
Program & föredragningslista
Årsredovisning 2015-2016
Motioner och svar
Verksamhetsinriktning 2017-2019
Valberedningens förslag
Deltagarlista
Verksamhetsinriktning 2017-2019

 

 

 

Google Maps - karta

 

 

Piperska muren - Översikt