Kongress 2021

Datum
14 april 2021

Anmälan
Senast 10 mars 2021

Plats
Digitalt möte, mer information kommer

Tider
09.30 Ansluter till mötet 
10.00 Kongressen öppnas
16.00 Kongressen avslutas (cirka)