Kongress 2019

Datum
9 april 2019

Anmälan
Senast 15 mars 2019

Plats
Piperska muren
Scheelegatan 14, Stockholm
Bankettsalen

Tider
09.00 Ankomstregistrering och fika
10.00 Kongressen öppnas
11.40 Lunch
13.00 Kongressen fortsätter
15.00 Fika (cirka)
17.00 Kongressen avslutas (cirka)
18.00 Återsamling inför middagen
18.30 Kongressmiddag