Organisation

Delta i Guldtriangeln 2021

Sedan 2007 delas Guldtriangeln ut vartannat år i samband med NTF:s kongress. Årets pris som är det 21:e i ordningen delas ut i april 2021. Skicka ditt bidrag senast den 19 mars 2021.

Utmärkelsen syftar till att lyfta fram olika trafiksäkerhetsprojekt eller initiativ som är värda att uppmärksammas. Kommuner som tidigare år vunnit Guldtriangeln har fått stor uppmärksamhet i media. Dessutom har utmärkelsen lett till ett ökat intresse från politikernas sida att avsätta resurser för ökad trafiksäkerhet inom kommunen. Tävlingsbidragen kan omfatta stora eller små projekt. De kan till exempel röra skolan eller rikta sig till kommunens innevånare, avse förbättring av olycksbelastade gator eller säkerhetskrav på kommunala transporter. Det viktiga är att projektet är ett initiativ från kommunen som leder till ökad trafiksäkerhet.

Varje kommun kan lämna flera tävlingsbidrag. Bidragen bör inte vara äldre än två år utom i de fall det rör sig om löpande projekt. Du kan lämna ditt bidrag här i formuläret nedan. Vi tar emot bidrag löpande under tävlingsperioden.

 

Tävlingsbidragen bör innehålla:

Bakgrund
Beskriv bakgrunden till att kommunen genomfört åtgärden. Till exempel olycksutveckling och påtryckargrupper.

Vilken problemanalys genomfördes och vilka intressentgrupper var involverade? 
Till exempel hur samarbetade kommunen med kommuninvånarna?

Vilka åtgärder genomfördes och med vilka medel?
Redogör för alla aktiviteter och åtgärder. Hur finansierades det och hur informerade ni de berörda?

Vilka resultat har uppnåtts?
Beskriv eventuell utvärdering och visa hur resultatet blev i förhållande till kommunens trafiksäkerhetsmål. Har åtgärdernas effektivitet bedömts?

Övrig information du vill lämna.

Frågor

Frågor om tävlingen besvaras av:
Susanne Wallhagen, Trafiksäkerhetsansvarig tel. 076 - 623 82 09 e-post: susanne.wallhagen@ntf.se.

Tävlingsbidrag skickar du genom formuläret nedan. Om ni har bilder, rapporter eller analyser av insatsen/insatserna så får ni gärna komplettera er ansökan via e-post till susanne.wallhagen@ntf.se 

Observera att vi måste ha tävlingsbidragen senast den 19 mars 2021, men att det kan skickas in när som helst fram till dess.

Välkommen med din ansökan!

Tävlingsformulär

Beskriv bakgrunden till att kommunen genomfört åtgärden, t.ex. olycksutveckling, påtryckargrupper m.m.
T.ex. hur samarbetade kommunen med kommuninvånarna.
Redogör för alla aktiviteter och åtgärder. Hur finansierades det och hur informerade ni de berörda?
Beskriv eventuell utvärdering och visa hur resultatet blev i förhållande till kommunens trafiksäkerhetsmål.