Projekt

Trafiksäkerhet för nya svenskar

NTF vill med detta projekt ge nya svenskar och asylsökande goda förutsättningar att komma in i det svenska samhället genom ökade kunskaper och förståelse för trafik och trafiksäkerhet.

NTF har under de senaste åren spridit ett material om trafik och trafiksäkerhet som har använts på asylboenden och andra mötesplatser för asylsökande. Med erfarenheter från detta projekt utvecklas materialet och anpassas för e-learning. På detta sätt kan materialet användas även för självstudier.

NTF sprider information om materialet via 100 informationstillfällen med SFI-skolor, kommunala samordnare med flera samt via NTF:s nyhetsbrev.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Jenny Johansson.
E-post

Trafiksäkerhet för nya svenskar

2018-01-01