Projekt

Trafiksäker väg till fotbollen

NTF och Södermanlands Fotbollförbund genomför ett pilotprojekt med en informationsaktivitet till de föräldrar i Sörmland som har barn som deltar i Landslagets Fotbollsskola.

Informationen handlar om vikten av att ta sig på ett trafiksäkert sätt till och från aktiviteter på fotbollsanläggningarna. NTF tar fram en folder samt digital information till föräldrarna om hur de kan inventera barnens vägar till fotbollsanläggningarna och vad som är en säker väg.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Jenny Johansson.
E-post

Trafiksäker väg till fotbollen

2018-01-01