Projekt

Ökad säker cykling för utlandsfödda

NTF bidrar till ökat säkert cyklande bland utlandsfödda genom att ta fram material som kan användas av SFI-lärare (tryckt material, utbildningsmaterial och manual för hur man anordnar en cykeldag), informerar och utbildar SFI-lärare kring materialet samt erbjuder några få SFI-skolor cykeldagar.

NTF tar fram en folder på lätt svenska kring cykling. Materialet ska syfta till att få läsaren att förstå de viktigaste trafikreglerna en cyklist behöver kunna samt några viktiga trafikskyltar, få läsaren att få viss förståelse om svensk trafikkultur samt förstå fördelarna med att cykla - både på personlig och samhällelig nivå. Vidare tar NTF även fram undervisningsmaterial till SFI-lärare samt manual för cykeldagar. Materialet publiceras på NTF:s hemsida och sprids via nyhetsbrev samt direkta möten med SFI-lärare vid 50 skolor. 25 skolor erbjuds även en cykeldag för SFI-eleverna.

Projektet är finansierat av Trafikverkets stöd för Ökad säker cykling och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Jenny Norell.
E-post

Ökad säker cykling för utlandsfödda

2018-01-01