Projekt

Ökad säker cykling för barn och unga

Med tre olika delprojekt, som vänder sig till barn och unga i olika åldrar, vill NTF bidra till ökad säker cykling. Samtliga delprojekt utförs i kommuner som alla arbetar aktivt med att öka cyklingen genom att satsa på säker infrastruktur.

Delprojekt 1 vänder sig till skolor, lärare och föräldrar till barn i mellanstadieåldern. NTF tar fram material till skolan, introducerar materialet till lärare i 150 skolor samt deltar i 50 föräldramöten runt om i landet. Allt material publiceras på NTF:s hemsida för att kunna användas gratis av lärare.

Delprojekt 2 vänder sig till tre gymnasieskolor spridda i landet. Genom olika typer av kommunikation och tävlingar ska projektet bidra till ökad säker cykling.

Delprojekt 3 genomförs vid en högskola/universitet. Genom kommunikation och försäljning av kraftigt subventionerade cykelhjälmar ska NTF bidra till ökad cykelhjälmsanvändning bland studenter. Metoden är lånad från NTF:s systerorganisation i Danmark, Rådet for Sikker Trafik.

Projektet är finansierat av Trafikverkets stöd för Ökad säker cykling och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Jenny Norell.
E-post

Ökad säker cykling för barn och unga

2018-01-01