Pressmeddelande

Nya riktlinjer ska ge säkrare bussresor för barn och unga…

Att åka buss är bland det säkraste sättet att förflytta sig i trafiken. Men när olyckor händer kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade. Därför har NTF tillsammans med Sveriges Bussföretag tagit fram rekommendationer och tips för den som ansvarar för barn och ungas bussresor.

När en skola eller förening ska åka iväg på en resa är det målet med resan som är det viktiga. Att behöva fundera över vad man ska tänka på när man planerar bussresan kan lätt komma i andra hand. Därför har NTF tillsammans med Sveriges Bussföretag tagit fram rekommendationer som ska vara enkla att följa och bidra till säkrare bussresor.

- Förra årets tragiska bussolycka gjorde att vi ville bidra till att göra den här typen av resor både säkrare och tryggare. Det handlar förstås om bältesanvändning, men också om vilket ansvar de vuxna på bussen har, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Det är framför allt de som beställer någon enstaka resa då och då som behöver stöd. Studieresan, skolresan eller resan till årets fotbollsturnering ska vara säker för alla, även för de skolor och föreningar som sällan beställer bussresor.

- Vi vill att alla bussresor ska vara säkra, trygga och trevliga. Allt som kan bidra till det är viktigt och något vi förstås engagerar oss i, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

 

Utdrag ur rekommendationen…

Några av punkterna som är extra viktiga att tänka på innan resan

  • När på dygnet ska ni resa?
  • Hur många vuxna behövs för att få en lugn och trevlig resa?
  • Behöver något barn extra bilbarnskydd som t ex bilbarnstol/bälteskudde?
  • Har någon ett funktionshinder eller behöver någon extra stöd?
  • Utse en vuxen ansvarig gruppledare som tillsammans med föraren ansvarar för säkerheten.

Några av de krav du bör ställa på bussföretaget 

  • Att det finns bälte på alla platser.
  • Att företaget har en trafiksäkerhetspolicy som belyser hastighet, nykterhet och bältesanvändning.
  • Bussarna är utrustade med alkolås.
  • Chauffören informerar passagerarna om säkerheten innan resan och påminner om bältet.

 

Rekommendationerna i sin helhet för nedladdning: (ntf.se) eller (sverigesbussföretag.se).

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF: 070 – 221 59 65
Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges bussföretag: 070 – 612 71 74

Nya riktlinjer ska ge säkrare bussresor för barn och unga…

2018-02-09