Nollvisionskonferens i Stockholm

Vem vinner kampen om vägen?

Den 2 maj genomförde NTF för tredje gången sin Nollvisionskonferens. Konferensen återkommer med två års mellanrum så nästa gång blir 2020. Ett extra intressant år som möjliggör en extra intressant konferens eftersom det sammanfaller med etappmålet för Nollvisionen 2020 om högst 220 dödade i trafiken. Vi hoppas att alla som fattar beslut som påverkar framtidens trafiksäkerhet i städer och på landsbygd fick en möjlighet att reflektera och ta med sig ny kunskap hem. Vi tittade inte bara teoretiskt och praktiskt på nuläget utan försökte även blicka framåt med hjälp av ny forskning och politisk debatt. Klart är att vi står inför en stor utmaning. Det kommer bli en kamp om utrymmet och för trafiksäkerheten.

NTF:s Nollvisionskonferens är kanske årets viktigaste och mänskligaste trafiksäkerhetskonferens - en innehållsrik och aktuell heldag där vi diskuterar framtidens trafiksäkerhet. Konferensen har sitt fokus i politiska beslut och vikten av en gemensam målbild för hela trafiksäkerhetssektorn men de frågor som diskuteras är även viktiga för alla som hanterar eller beslutar kring stads- och trafikmiljö, samhällsplanering, kollektivtrafik, folkhälsa och undervisning på både nationell och lokal nivå.

Några frågor ställdes under dagen:

  • Svenskt trafiksäkerhetsarbete har varit lyckosamt men hur formar vi våra städer för att ytterligare närma oss noll?
  • Regeringen vill att vi cyklar mer och säkrare - Hur undviker vi att en ökning av antalet cyklister även ger en ökning av antalet dödade och skadade cyklister?
  • Vägen är till för alla och alla har samma rätt till en säker trafikmiljö men städerna växer och fler behöver dela på utrymmet - vad innebär det för planeringen av framtidens hållbara städer? 

Program och föredrag:

Tack för er medverkan.

Tack till alla som närvarade vid NTF:s Nollvisionskonferens och bidrog till att göra det till en lyckad dag. Oavsett om du bidrog från scenen eller fanns med bland åhörarna så hoppas vi att du tog med dig värdefull kunskap hem som kan komma till nytta för ökad trafiksäkerhet i framtiden.

Genom att klicka på föredragen ovan kan ni ladda hem fullständiga presentationer i PDF-format.

 

 

 

 

 

Vem vinner kampen om vägen?

2018-04-09