Projekt

Nollvision för förtroendevalda

NTF genomför föreläsningar med förtroendevalda som beslutar över kommunal trafiksäkerhet. Till föreläsningarna tar NTF fram en folder, presentationsmaterial samt en e-learning för fördjupade kunskaper.

De förtroendevalda ska efter föreläsningen bättre förstå ambitionerna i Nollvisionen. De beslut de senare tar kring frågor rörande trafik/trafiksäkerhet har då större förutsättningar att ha sin grund i Nollvisionen och dess förhållningssätt till trafiksäkerhet. Föreläsningen hanterar de i Nollvisionen viktiga frågorna hastighet, alkohol och droger i trafiken, skyddsutrustning mm. Informationen till de förtroendevalda kommer att ske i samband med nämndmöten och på sk Informationstid. 

De förtroendevalda erbjuds dessutom att få genomgå en fördjupad E-utbildning kring kommunal trafiksäkerhet. I samband med föreläsningarna sprids information om Trafikverkets webbutbildning kring grunderna i Nollvisionen.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-10-31.

För mer information kontakta Lars Nordquist.
E-post

Nollvision för förtroendevalda

2018-09-01