Projekt

Material och underlag för information kring trafik och trafiksäkerhet till asylsökande

NTF utvecklar nuvarande material på lätt svenska och kompletterar det med nio korta filmer. Syftet med verksamheten är att ta fram bra och pedagogiskt material för att sprida information om svensk trafik och trafiksäkerhet till asylsökande.

Alla asylsökande är på något sätt ute i den svenska trafiken. Asylsökande ska känna sig trygga i trafiken för att därigenom våga och vilja röra sig ute, vilket förutsätter kunskap och information. Asylsökande ska också vara säkra i trafiken så att inte hälsoförluster inträffar. För asylsökande som får uppehållstillstånd i Sverige är det också viktigt att känna till hur trafiken fungerar och hur de ska kunna ta svenskt körkort, en mycket viktig handling för att i framtiden kunna etablera sig i Sverige.

Materialet riktar sig både till kvinnor och män. Målet är att alla asylsökande, både kvinnor och män, 18 år och ålder ska kunna få ta del av information om trafiksäkerhet via detta material.

Materialet publiceras på NTF:s hemsida samt trycks för spridning via NTF:s länsförbund.

En förutsättning för god kommunikation är kunskap om målgruppens förkunskaper inom ämnet. Därför avser NTF att ta reda på ett antal grundläggande trafikregler i de asylsökandes egna länder. Dessa trafikregler sammanställs i en rapport och publiceras på NTF:s hemsida.

Projektet är finansierat av Länsstyrelsernas nationella TIA-medel (Tidiga Insatser till Asylsökande) och pågår fram till 2019-03-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Material och underlag för information kring trafik och trafiksäkerhet till asylsökande

2018-09-01