Projekt

Lärdomar från cykelhjälmskampanjer i Norger

På olika sätt samlar NTF in kunskap om vad som gjorts i Norge för att öka cykelhjälmsanvändningen, vilken är betydligt högre i Norge än i Sverige.

Resultaten presenteras vid en workshop, för att även ta fram förslag på hur resultaten skulle kunna leda till ny verksamhet i Sverige. I en rapport, som publiceras och presenteras för media, sammanställs resultaten samt förslag på verksamhet.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-06-30.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Lärdomar från cykelhjälmskampanjer i Norger

2018-01-01