Projekt

Kvalitet avseende underhåll gång- och cykelvägar

Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar i tätort är en av indikatorerna i Trafikverkets målstyrningsarbete. Under 2017/18 genomförde NTF ett pilotprojekt för att undersöka hur underhållet ser ut i praktiken, projektet fortsätter under 2019.

I detta projekt sprider vi kunskap om Trafikverkets målstyrningsarbete kring indikatorn "Andel av kommuner med god kvalitet på underhåll av gång- och cykelvägar". Vi följer upp vinterväghållningen i samma sex pilotkommuner ytterligare ett år samt utökar med sex mindre kommuner. Vidare kompletterar vi med undersökning av barmarksunderhållet. Resultaten redovisas för respektive kommun.

Utöver undersökningen kommer NTF att ha dialog med 25 kommuner kring indikatorn och kommunernas underhåll av gång- och cykelvägar.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-12-31.

För mer information kontakta Agneta Berlin.

E-post

Kvalitet avseende underhåll gång- och cykelvägar

2018-12-01