Projekt

Kartläggning av kommunala cykelstråk

Många kommuner presenterar rekommenderade cykelvägar. NTF vill med detta projekt bedöma dessa rekommenderade cykelvägar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Med hjälp av verktyget #Minskolväg bedöms sträckor och passager som grön, gul eller röd ur trafiksäkerhetssynpunkt. De bedömda cykelvägarna ritas in i en karta med respektive "bedömningsfärg". En första presentation görs till respektive kommun och därefter för media och allmänheten via NTF:s hemsida.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-09-30.

För mer information kontakta Jenny Norell.
E-post

Kartläggning av kommunala cykelstråk

2018-01-01