Projekt

Inventering och dialog med cykelhandlare

NTF samlar information om hur cykelhandlare arbetar med säker cykling genom att inventera utbud och skriftlig information till kunder.

Vid köp av en cykel har handlaren en viktig möjlighet att ge information om vad som är viktigt att tänka på med den nya cykeln och om vikten av att bära hjälm. Cykelhandlarna har här en viktig roll som budbärare av säker cykling.

Genom att samla information om hur cykelhandlarna arbetar idag som utgångspunkt inleds en dialog med handlarna om hur de kan stärka sin roll som budbärare av säker cykling. Förhoppningen är att dialogen ska leda fram till ett fortsatt samarbete där NTF kan var ett stöd för cykelhandlarna i deras roll som budbärare av säker cykling.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-04-30.

För mer information kontakta Jenny Norell.
E-post

Inventering och dialog med cykelhandlare

2018-12-01