Projekt

Intervjuundersökning bland företag som använder ledningssystemet ISO 39001

Genom att intervjua företag som har certifierat sig enligt ISO 39001 samlar NTF kunskap som kan bidra till att fler företag väljer att certifiera sig och arbeta systematiskt med trafiksäkerhet.

Intervjuundersökningen med tio företag ska ta reda på fördelarna med en certifiering och vilka vinster företagen har gjort, vilka hinder man upplevt och lärdomar man dragit av detta. NTF samlar erfarenheter från intervjuundersökningen för att få allt bättre och vassare argument för ISO 39001, samt för att sprida erfarenheterna till media och andra externa intressenter.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Skyltfond och pågår fram till 2018-06-30.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Intervjuundersökning bland företag som använder ledningssystemet ISO 39001

2018-01-01