Projekt

Hjälp en hjälmös

2018 provade NTF att sälja subventionerade cykelhjälmar till studenter vid Lunds universitet för att öka hjälmanvändningen bland studenter. 2019 fortsätter projektet vid tre högskolor/universitet.

Syftet med projektet är att fler högskole- och universitetsstudenter ska cykla säkert. På tre specifika platser (t ex utanför en institution) säljs rabatterade cykelhjälmar med rotationsskydd till studenter. Försäljningen sker under kort tid, max en vecka på respektive plats. Bakgrunden är att studenter har dåligt med pengar, men också att de inte vill vara ensamma som hjälmanvändare. Därför säljs hjälmarna billigt och där studenterna befinner sig, och de uppmanas att köpa hjälmarna tillsammans. Helt enkelt gå och köpa varsin hjälm!

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2019-11-30.

För mer information kontakta Jenny Norell.
E-post

Hjälp en hjälmös

2018-12-01