Projekt

Brainy bikes - digital spelidé för ett ökat och säkrare cyklande

Tillsammans med Sticky Beat, ett spelutvecklingsföretag, tar NTF fram ett pedagogiskt, roligt spel för att påverka barn till ökat säkert cyklande.

Den grundläggande idén är en app och ett spel som består av två huvuddelar:

Cykelläge - man samlar kraft och poäng genom att fysiskt cykla mellan olika platser samtidigt som telefonen mäter ens förflyttningar genom positionering. Detta kan sek genom fritt cyklande, uppdrag man fått eller utmaningar.

Spelläge - I spelläget spelar man ett cykelspel som bygger på de fysiska förflyttningarna man gjort. Cykelvägen hemifrån till skolan blir helt enkelt en bana i det digitala spelet. Olika spelares data korslänkas så att varje bana också innehåller data och händelser från andra spelare. Under spelets gång vävs säkerhet, regler, trafikkultur mm in.

Spelet marknadsförs via de kanaler där målgruppen, barn i åldern 10-13 år, redan finns.

Projektet är finansierat av Trafikverkets stöd för Ökad säker cykling och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Brainy bikes - digital spelidé för ett ökat och säkrare cyklande

2018-01-01