Projekt

Äldre i trafiken

NTF fortsätter att samverka med de tre stora pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna samt SKPF Pensionärerna.

NTF stödjer de trafikombud som utbildades under 2017, trycker stödmaterialet Årshjulet samt marknadsför materialet till äldre trafikanter. Under året får trafikombuden ytterligare stöd och information.

Projektet är finansierat av Trafikverkets Stöd till ideella organisationer och pågår fram till 2018-12-31.

För mer information kontakta Lars-Eric Abrahamsson.
E-post

Äldre i trafiken

2018-01-01