59 000 barn går baklänges för sin rätt till säkerhet

Vart femte barn i åldern 2–3 år och 11 mån riskerar allvarliga skador på huvud och nacke vid en olycka på grund av att de åker framåtvänt i bilen. Detta visar den rikstäckande undersökning som Volvia Försäkringar varje år genomför bland föräldrar i Sverige. I undersökningen framkommer också att andelen barn som åkt utan bälte ökar för andra året i rad i den äldsta åldersgruppen.

– Volvias undersökning om barns säkerhet i bilen visar att 19 % av barnen i åldern 2–3 år och 11 mån sitter framåtvända. Detta trots att all forskning visar att bakåtvänt åkande är det absolut säkraste färdsättet för barn upp till minst 4–5 års ålder, säger Sofia Bergfors, marknadschef och barnsäkerhetsansvarig på Volvia.

Att sitta i en bakåtvänd stol skyddar deras huvud och nacke bäst, fortsätter hon. Att föräldrar placerar sina barn fel i bilen handlar till stor del om brist på kunskap. Därför genomför Volvia Försäkringar tillsammans med NTF varje år Barnsäkerhetens Dag. Syftet är att sprida kunskap om hur barn färdas säkrast i bilen. I samband med dagen, som i år är den 3 maj arrangerar förskolor runt om i landet baklängesmarscher för att lyfta barnens rätt att sitta bakåtvänt i bilen. I år deltar närmare 59 000 barn, ett rekord under de 10 år som baklängesmarschen har genomförts.

Volvia Försäkringars undersökning visar dessutom att förare vid vissa tillfällen tar en kalkylerad risk med säkerheten. Detta genom att låta äldre barn åka helt utan bälte kortare sträckor eller vid låga hastigheter.

Undersökningen i sin helhet går att ladda ner här: Volvia

– Även för de lite äldre barnen, 8 – 10 år, är det viktigt att sitta rätt fastspänd i ett anpassat bilbarnskydd, säger NTF:s generalsekreterare Marie Nordén. Det finns en risk att man slarvar med användningen vid kortare resor men då bör man komma ihåg att statistiskt sett sker de flesta olyckorna inom några kilometer från bostaden. Alltså i en trafikmiljö där vi är vana att köra och känner oss trygga.

 

Fakta om bakåtvänt 

  • Barn ska sitta bakåtvänt till 4-5 års ålder, gärna längre. Ett litet barns huvud är stort och tungt i förhållande till dess kropp samtidigt som nackens muskler inte är färdigutvecklade.
  • En bakåtvänd stol fördelar krafterna och skonar barnets huvud och nacke. När ett barn sitter framåtvänd vid en häftig inbromsning eller krock fångas kroppen upp av bilbältet men huvudet kastas framåt i bilens riktning och bromsas endast av nacken.
  • Använd aldrig en stol som är krockad eller äldre än 10 år.
  • Se till att stolen har rätt lutning, 10 –­ 30 grader.
  • Är det trångt i baksätet, sätt stolen i framsätet men kom ihåg att koppla ur airbagen.
59 000 barn går baklänges för sin rätt till säkerhet

2018-05-03