Nyhet

Utbildningsdag för blivande yrkesförare

NTF genomförde måndag 8 maj en utbildningsdag med fokus på trafiksäkerhet för Dalarnas och Gävleborgs blivande yrkesförare. 130 elever från länens gymnasieskolor med fordonslinje utbildades på Dalarnas Trafikövningsplats. Eleverna går åk 3 och kommer om några veckor att börja arbeta som buss- och lastbilschaufförer i trafik.

Utbildningsdagen omfattar körning på halt väglag med tunga fordon, risker kring olika typer av fordon och vägar, polisens besiktningsgrupp för tunga fordon, riskutbildning, lastbilsvolthytt mm. Syftet är att ge de blivande yrkesförarna den viktiga trafiksäkerhetsutbildning som skolorna inte har möjlighet att ge. Utbildningens mål är att ge eleverna nödvändig kunskap för att de skall kunna minska risken för att förolyckas eller orsaka en trafikolycka.

Mer än var femte person som dör i en arbetsplatsolycka är lastbilschaufför. Det innebär att yrkesgruppen toppar statistiken och gör yrkesgruppen till den som drabbas av flest dödsolyckor. När det gäller sjukfrånvaro på grund av olycka utgör lastbilsförare 40% av all frånvaro med anledning av olyckor.

 

Att köra buss och ha ansvaret för 50 personer eller köra en lastbil som väger 60 ton ställer stora krav på förarna när det gäller att inse risker i trafiken och hantera dessa tunga fordon på olika typer av väglag. I utbildningen till buss- och lastbilsförare ingår ännu inte en obligatorisk riskutbildning enligt den modell som vi kräver av körkortstagare på personbil och mc. Detta innebär att nya förare på tunga fordon är en utsatt yrkesgrupp som själva får upptäcka och hantera de tunga fordonens uppträdande bland annat vid vinterns första halka. Detta måste de då göra ute i trafiken bland andra trafikanter.

 

Utbildningsdag för blivande yrkesförare

2017-05-08