Projekt

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Genom att samverka med andra organisationer sprider NTF trafiksäkerhetsinformation till personer på asylboenden runt om i landet.

NTF vill ge asylsökande en ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. I samarbete med studieförbund och/eller andra ideella organisationer som har en etablerad verksamhet på asylboendena i Sverige, vill vi få med en utbildningsdel om trafik och trafiksäkerhet.

Asylboendena ligger i många fall utanför tätorterna vilket innebär att många rör sig till fots längs våra vägar. Kunskapen kring svenska trafikregler och vår trafikkultur brister många gånger.

I samverkan med organisationer och andra som har verksamheter för asylsökande vill vi få med trafik och trafiksäkerhet utifrån ett studiematerial som NTF har tagit fram. Men en ökad kunskap kring trafik och trafiksäkerhet bland de asylsökande förebygger vi risken för att allvarliga olyckor sker i trafiken.

För mer information kontakta Agneta Berlin.
E-post

Trafiksäkerhet för asylsökande, 2017

2017-01-01