Projekt

Trafiken i skolan

NTF tillhandahåller stöd till lärare i grundskolan, för att underlätta arbetet med trafik. Under året utvecklas och uppdateras sidan framför allt med lektionsförslag till elever i olika åldersgrupper.

Hösten 2011 lanserade NTF den nya Trafikeniskolan.se i samband med Skolforum i Stockholm. Under åren har sidan uppdaterats och marknadsförts lokalt och nationellt. Våren 2013 samt våren 2016 har en enkätundersökning för att utvärdera hemsidan. Fortfarande  behöver fler lärare/skolor få information om sidan, men än viktigare är att ta fram underlag som underlättar för lärare att integrera trafik och trafiksäkerhet i undervisningen.

Under kommande tre år arbetar NTF med att ta fram ett flertal lektionsunderlag till lärare som undervisar i olika åldersgrupper och olika skolämnen, renodlar sidan för att göra den mer användarvänlig, uppdaterar sidan minst två gånger per månad samt marknadsför sidan. Marknadsföringen ser endast nationellt 2017, via mässor, utdelning av reflexer och viss annonsering, och därefter även lokalt till kommuner, rektorer och lärare under 2018-19.

För mer information kontakta Katarina Bokström.
E-post

Trafiken i skolan

2017-01-01